Skip to main content

Om Ubix

Ubix er ein digital læringsplatform utvikla av Universitetsbiblioteket i Stavanger. Her finn du opne e-læringskurs om ulike tema.Kursa er utvikla med inspirasjon frå OsloMetX og presenterer ei dynamisk og interaktiv tilnærming til læring. Kvart kurs kan samanliknast med eit digitalt læreverk og inneheld ei blanding av korte tekstar, bilete, videosnuttar, animasjonar og ulike typar oppgåver